Simpele, snelle mobiele weergave met eenvoudige search nu live bij Handboek E-commerce

Op veler verzoek is nu een simpele, snelle mobiele weergave met eenvoudige search nu live bij Handboek E-commerce. De search is direct zichtbaar en kan gebruikt worden. Het menu is gelijk aan de desktop (switchen is onderaan mogelijk) en de mobiel site begint direct bij de bijlagen/content bij het boek. Blijf tips en opmerkingen toezenden!

 

Crossmediale promo-campagne Handboek E-commerce

 

O.a. met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Drs. Wijnand Jongen en Prof. dr. Cor Molenaar

In het ‘Handboek E-commerce’ wordt de lezer – via de noodzakelijke transitie van de E-business-meegenomen in de moderne vormen van doelgerichte E-commerce. In de transitie naar E-commerce 4.0 is niet alleen de Customer Journey Mapping door de wirwar van verkoopkanalen belangrijker dan ooit.

Ook de conversie-optimalisatie op de webshop, app, portal of het platform zorgen continu voor nieuw inzichten om nog succesvoller te worden. Het dikke, crossmediale ‘Handboek E-commerce’helpt de ondernemer, moderne manager en student een winnend E-commerce Strategie Plan (EcSP) te construeren aan de hand van praktische voorbeelden, modellen en heldere stappen.

In het kleurrijke en praktisch boek ligt focus op de Sell-side van het moderne E-business umfeld op basis van onderscheidende waardecreatie gelinkt aan de Waardeketen 2020. De promotie gebeurt op basis van een moderne E-commerce Marketingmix van 20 P’s, REAN en het 4C-model van Commerce, Consumentengedrag, Channels en Conversie.

Voor de boekbeleving maakt het ‘Handboek E-commerce’ gebruik van Augmented Reality lagen en laat het toekomstgerichte handboek de nieuwe mogelijkheden van gebruik van mixed reality, blockchain, machine en deep learning zien, in aanloop naar de succesvolle E-business 2020.

Dit alles aangevuld met meer dan 1000 extra digitale bijlagen en de inzichten van de beste E-commerce experts!

Hoofdstuk 1 en 2: ‘Nederland moet OESO digitale belasting regelen’ #commerce #tax

 

Nederland moet aansluiting zoeken bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO. Dit draait om het gebied van belastingheffing in een digitaliserende economie. De  Europese voorstellen voor een digital service tax (DST) zijn niet de goede weg. Dat menen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij benadrukten hun standpunt woensdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Invoering

Er wordt al langer tijd gesproken en onderhandeld over de invoering van een belasting voor omzet uit online diensten. Om te voorkomen dat straks in Europa per land verschillende regels en belastingtarieven gelden wil de Europese Commissie dat de lidstaten met een gezamenlijke oplossing komen. Intussen zijn sommige landen, waaronder Spanje en Italië, al druk bezig met het voorbereiden van een eigen belasting op digitale verkopen. Overigens is invoering van de DST al op de lange baan geschoven omdat diverse EU-lidstaten een blokkade hebben opgeworpen. Er ligt een nieuw compromisvoorstel op tafel voor de EU-ministers van Financiën, maar invoering hiervan zal niet eerder dan in 2022 plaatsvinden.

Verdeling winstbelasting centraal

De werkgeversorganisaties stellen dat winstbelasting nu vooral gebaseerd is op de fysieke aanwezigheid van bedrijven. In een digitaliserende economie kan dat betekenen dat in landen met een grote consumentenmarkt er ondanks een grote digitale aanwezigheid van bedrijven relatief weinig winstbelasting wordt afgedragen. Het internationale belastingstelsel past niet meer bij die digitalisering. De discussie moet zich daarom richten op de vraag hoe de winstbelasting wordt verdeeld over landen.

Per land

Momenteel leggen landen individueel extra omzetbelastingen opleggen aan digitale bedrijven, maar dat leidt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland tot dubbele belasting. Ook de Europese DST is volgens ondernemingsorganisaties om die reden niet de juiste oplossing. En dubbele belasting raakt alle bedrijven, aangezien de voortsnellende digitalisering alle sectoren raakt.

Landen moeten het eens worden over aanpassing van het internationale systeem. Dat betekent een verschuiving van winstbelasting naar landen met een grote thuismarkt. Kleinere landen die relatief veel hoogwaardige technologie exporteren, zoals Nederland, verliezen waarschijnlijk grondslag voor belasting, zo verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarom moet Nederland alle energie richten op consensus via de OESO, waar met 127 landen wordt gewerkt aan een duurzame oplossing. 

 

Via Telecompaper februari 2019

Hoofdstuk 2 en 3 ‘Afval scheiden met gamification, realtime watercontroles plus crowdmanagement op basis van emoties’

Innofest test tijdens de komende editie zeven innovaties binnen de structuren van het showcasefestival, dat januari 2019 plaats vond in Groningen. Dank aan beter afval scheiden dankzij gamification, op diverse plekken in de stad realtime watercontroles en crowdmanagement op basis van emoties. 

Continue reading