Nederlandse e-commerce laat in 2021 groei online uitgaven zien

De maatregelen rond de COVID-19-uitbraak hebben opnieuw gezorgd voor een flinke boost in de online consumentenbestedingen. Niet alleen waren er in Q1 van dit jaar bijna 1 miljoen nieuwe online kopers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar het gemiddeld besteed bedrag per online koper is ook sterk gestegen. De groei (+ 34%) bij Nederlandse webwinkels is beduidend hoger dan bij internationale webwinkels (+10%). Dit blijkt uit de meest recente versie van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders en in samenwerking met PostNL, Betaalvereniging Nederland en Currence.

In Q1 2021 zijn er 91,6 miljoen online aankopen gedaan, een stijging van 31% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Samen waren deze aankopen goed voor €7,7 miljard (+26% ten opzichte van Q1 2020). Deze stijging, die we in Q4 2020 ook zagen, komt onder andere door de gedeeltelijke lockdown begin dit jaar, waarin niet-essentiële winkels tijdelijk gesloten waren. “Als we kijken naar de online bestedingen aan producten, dan zien we dat het aandeel van de e-commercebranche in de totale detailhandelsector op ruim 22%1 ligt. Dat is het hoogste percentage ooit gemeten, want normaal schommelt dat rond de 10%”, vertelt Marlene ten Ham, directeur Thuiswinkel.org.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer consumenten dan vorig jaar hun online bestedingen over de grens doen. Maar het is wel opvallend dat ze in totaal minder uitgeven. “Nederlanders kopen iets minder over de grenzen heen. Vorig jaar ging het om € 681 miljoen, dit jaar om € 635 miljoen. Het is dus vooral de Nederlandse markt die profiteert van de online groei, omdat veel buitenlandse aankopen een link met het toerisme hebben”, zegt Marlene ten Ham.

Lees verder

Hoofdstuk 3 Expert-interview met Michel Schaeffer (bol.com)

4310Expert-interview met wijlen Michel Schaeffer van bol.com:

In Het geheim van bol.com haal je regelmatig aan dat de internationale
ambities van bol.com geremd worden door de reeds aanwezige en wijs
je op de bedreiging van sterke internationale spelers; gaat Nederland
het afleggen tegen de (opkomende) internationale spelers?

“Het vooruitzicht voor bol.com is voorlopig prima. Het ‘vliegwiel’ draait als
nooit tevoren: extra schaal zorgt voor schaalvoordelen, die het mogelijk
maken om weer beter en relevanter te worden. Hierdoor wint bol.com meer
marktaandeel, wat leidt tot meer schaal en dus meer schaalvoordelen. Het
zelfversterkende proces, wat nog eens extra wordt gevoed door de kracht
van het netwerk en het verkopen via het bol.com platform. Hoe groter bol.
com is, hoe aantrekkelijker het is voor externe verkopers. De vele nieuwe
verkopers zorgen op hun beurt voor steeds meer aanbod, lagere prijzen
en een steeds betere dienstverlening. Dit trekt weer nieuwe kopers aan,
die zorgen voor nieuwe schaalvoordelen en extra aantrekkingskracht op
verkopers. Het vliegwiel draait, en het wiel draait bijna als vanzelf steeds
harder. De grens van €2 miljard is inmiddels doorbroken en de groeicijfers
zijn nog steeds enorm. Ik wijs in mijn boek inderdaad ook op de gevaren die
op de loer liggen zoals nieuwe technologieën (voice, artificial intelligence)
en partijen met nóg meer schaal dan bol.com. En dat zijn inderdaad
internationale partijen. Naar mijn idee gaan álle partijen in Nederland
daar last van krijgen. Als eerste de partijen die zelf al bijna te weinig schaal
hebben om in Nederland goed te kunnen concurreren. Te veel partijen
hebben te weinig onderscheidend vermogen om op de lange termijn de
strijd met bol.com, Coolblue of Zalando te kunnen winnen.

 

1308, 1309, #1308

#1304 Hoofdstuk 3 Amazon Business Canvas Model

Het Business Canvas Model van Amazon, we zien duidelijk warehouse als Cost structure, naast People en de digitale inrichting.

Amazon Business Model

 

#1304, 1304

 

E-COMMERCE REPORT 2021: ‘Nederlander kiest ook na pandemie voor webshops’ #opvallend #onderzoek

In het coronajaar 2020  hebben bedrijven en consumenten over de hele wereld de manier waarop ze met elkaar omgaan moeten aanpassen. Online retailers kregen te maken met heel wat uitdagingen en zagen nieuwe kansen als gevolg van veranderend consumentengedrag. Die uitdagingen hebben ook de rol van de logistiek nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. UPS nam in januari 2021 een enquête af bij meer dan 10.000 Europese consumenten. Zij werden ondervraagd over de verhoudingen tussen hun online en fysieke aankopen vóór de pandemie, tijdens de lockdowns en naar hun verwachtingen op dit gebied na de pandemie.

 

Lees verder

Hoofdstuk 1 ‘Connected consument verwacht hyper-gepersonaliseerde experience’ #traag

 

De resultaten van het jaarlijkse Global Customer Experience Benchmarking Report  met als titel ‘The Connected Customer: Delivering an Effortless Experience’. Dit persbericht betreft de Europese resultaten van het wereldwijd uitgevoerde onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 5 procent van de organisaties een volledig functionerende ervaring biedt, terwijl meer dan de helft (51 procent) CX als primaire onderscheidende factor ziet.

Lees verder

[ONDERZOEK] ‘Motivatie plus productiviteit kenniswerkers valt of staat met hun informatietechnologie’

 

Na een lange coronaperiode van thuiswerken, maakt de zevende editie van het onderzoeksrapport ´The 2021 State of Work´ de balans op. Dát informatietechnologie steeds belangrijker wordt, was al wel duidelijk geworden uit de eerdere onderzoeken. En volgens het onderzoek zijn kenniswerkers nog steeds uiterst betrokken bij hun werk. Maar voor hun werk zijn kenniswerkers nu zó afhankelijk van informatietechnologie, dat de toestand van de IT bij hun werkgever de arbeidsrelatie kan maken of breken, zo luidt misschien wel de belangrijkste conclusie.

Lees verder