#1304 Hoofdstuk 3 Amazon Business Canvas Model

Het Business Canvas Model van Amazon, we zien duidelijk warehouse als Cost structure, naast People en de digitale inrichting.

Amazon Business Model

 

#1304, 1304

 

Inspirerend E-commerce plan? Templates SWOT-analyse en ConfrontatieMatrix

 

Het Handboek E-commerce bouwt op tot een plan op gebied van e-commerce en e-business. Daarbij is de SWOT-analyse wederom een handig middel net als de opzet van een ConfrontatieMatrix op basis van de SWOT. In hoofdstuk 1 (analyse),3 en hoofdstuk 16 (opzetten plan) worden plannen stap voor stap opgebouwd. 

Inspirerend plan

Een plan is doelgericht en uitvoerbaar, als:

 • Het toekomst beeld dat je beschrijft met jouw plan is gebaseerd op gedeelde waarden en idealen en goede analyses (kansen in beeld brengen).
 • De lezers/beslissers/het publiek vertrouwen heeft in je beweegredenen waarom jij het plan heft gemaakt.
 • Je gelooft zelf in het doel waarvoor je anderen wilt inspireren.
 • Een verbinding maken: benoem gedeelde of aanvullende kwaliteiten, behoeftes of wensen om de ander aan te haken.
 • Prikkel! Plaatjes, animaties, graphics en metaforen en prikkels brengen jouw visie tot leven.
 • Zorg voor draagvlaak en spreek over ‘wij’ en ‘ons’, het gevoel van eenheid en samen zorgen voor vertrouwen.

 

 

De analyse

 

 

SWOT-analyse maken? Volg de 3 stappen | Marketingscriptie.nl

40 Powerful SWOT Analysis Templates & Examples

 

SWOT Analysis Templates | Editable Templates for PowerPoint, Word Etc

De ConfrontatieMatrix

De confrontatiematrix is het hart van ieder strategisch plan. Hier komen de markt en onderneming samen.  De SWOT-analyse verzorgt de input voor de matrix, met een overzicht van sterktes en zwaktes binnen de organisatie en een overzicht van kansen en bedreigingen in de markt.

Premium SWOT Analyse Template


De uitkomst van de confrontatiematrix zijn vier verschillende strategieën namelijk:

 • Groeien

  De groeistrategie is gebaseerd op kansen en sterke punten. Dit zijn externe factoren waar de organisatie door haar sterke punten goed op kan inspelen.

 • Verdedigen

  De verdedigingsstrategie is gebaseerd op bedreigingen en sterke punten. Dit zijn externe factoren waartegen de organisatie zich kan verdedigen door haar sterke punten.

 • Verbeteren

  De verbeterstrategie is gebaseerd op kansen en zwakke punten. Dit zijn externe factoren waar de organisatie door haar zwakke punten zich op kan verbeteren.

 • Terugtrekken

  De terugtrek / veranderen strategie is gebaseerd op bedreigingen en zwakke punten. Dit zijn externe factoren waartegen de organisatie zich moet verdedigen maar door de zwakke punten nu niet in staat is dit te doen. Door te veranderen in de toekomst wel.

Confrontatiematrix

Hieronder enkele voorbeelden van ingevulde CM:

SWOT analysis template examples | Smart Insights

Confrontatiematrix maken? In 4 stappen | Marketingscriptie.nl

 

1302, #1302, swot, modellen, voorbeelden

 

1601

#1601

Hoofdstuk 16

Hoofdstuk 16 Hoe zet je een business case op!

Belasting Papierwerk Boekhouding - Gratis foto op Pixabay

 

Hoe zet je een business case op? Twee hoofvragen:

 

 1. Welke investeringen zijn er nodig voor de uitvoering?
 2. Wat wil de opdrachtgever bereiken met het resultaat?

Een business case hoeft ook niet op alles in te gaan om overtuigend te zijn, zolang het zich maar richt op de essentiële elementen die een goede business case uitmaken. Hieronder volgen 8 stappen waarmee je dit kunt bereiken.

NCOI brengt deze 8 stappen voor de perfectie businesscase:

1.  De introductie: waar gaat je case over?

Dit onderdeel van je case, ook wel de motivatie of de problematiek genoemd, is de reden waarom je dit voorstel indient. De boodschap moet duidelijk zijn.

Bijvoorbeeld:

Het feit dat er in ons marketingbudget niet genoeg geld voorzien is voor videoproductie heeft gevolgen voor ons bedrijf. Het is gemakkelijker om onze software te begrijpen via een live demo, bijvoorbeeld in de vorm van een animatievideo. Het is ook van invloed op onze klanten, die misschien in de war zijn of niet in onze software durven te investeren omdat ze zich nog niet genoeg in ons product hebben verdiept.

 

2. Geef opties: mogelijke oplossingen

Geef stakeholders enkele opties om aan de aangegeven behoefte te beantwoorden.

Hieronder een voorbeeld van een mogelijke oplossing  voor onze case rond videoproductie:

We kunnen ons marketingbudget herschikken: als we middelen vrijmaken van ons budget voor het plaatsen van advertenties, affiliate marketing en SEO-consultingdiensten, hebben we voor het volgende kwartaal meer geld voor videoproductie ter beschikking.

 

3. Lijst de voordelen op: kwantitatief en kwalitatief

Dit is precies hoe het klinkt. Welke positieve resultaten kunnen we verwachten?

Kwantitatief: De gemiddelde tijd die bezoekers op onze ‘Over ons’-pagina besteden met 1 volledige minuut of meer verhogen, de klikfrequentie naar onze verkooppagina met 60% verhogen, de totale omzet in het kwartaal na de videopublicatie met 40% verhogen.

Kwalitatief: De klant helpen om ons product beter te begrijpen. De perceptie die onze klant heeft over de deskundigheid en de betrouwbaarheid van onze sector verbeteren.

 

4. Blik vooruit: risicobepaling en projectomschrijving

Op welke schaal zal dit project worden toegepast? En welke risico’s kunnen we inschatten?

 • Wat zal de voornaamste doelstelling zijn?
 • Hoelang zullen we nodig hebben om deze doelstelling te volbrengen?
 • Welke maatregelen zijn nodig om dit doel te bereiken? Welke maatregelen zijn niet nodig?

Ons hoofddoel bestaat erin een animatievideo te creëren die onze software demonstreert en nader toelicht.

Dit project start met het schrijven van een script en de plannen waarin wordt uitgelegd welke scènes we in de video aan bod zullen laten komen. Pas daarna volgt de eigenlijke creatie van de video, intern geproduceerd of uitbesteed aan een videoproductiebedrijf.

In een laatste fase wordt de goedkeuring van de stakeholders gevraagd en wordt de video op onze website gepubliceerd.

Wanneer we het hebben over de risico’s, gaan we in op het volgende:

 • Welke logische risico’s zijn aan dit project verbonden?
 • Welke minder logische risico’s, zoals de opportuniteitskosten, mogen we verwachten?
 • Waarom zouden we deze risico’s nemen? Wegen de voordelen op tegen de kosten? Welke immateriële voordelen mogen we verwachten?

Een risico dat we nemen is ervan uitgaan dat een videodemo ervoor zal zorgen dat bezoekers langer op onze website blijven. Dit is echter maar een veronderstelling.

Indien we dit project niet opstarten, lopen we het risico meer klanten te verliezen met de enige reden dat ze ons product niet genoeg begrijpen voor ze tot verkoop over gaan.


5. Budget: raming en fondsenwerving

Maak een schatting van het geld en de werkuren die nodig zijn om het werk voor elkaar te krijgen. Dit is ook het uitgelezen moment om aan te geven waar de investering vandaan kan komen. Zal de investering worden geworven, geleend, geschonken of van elders in het bedrijfsbudget worden vrijgemaakt?

 

6. Uiteenzetting: projectplan

Stel een voorlopig projectplan op. Hoe zal het project worden gerealiseerd? Aan dit onderdeel is wat werk. Het kan een van de grootste stappen zijn.

Eerst maak je een ruwe schets van het projectplan. Dit omvat:

 • Doelstellingen — een meer gedetailleerde formulering van de doelstellingen
 • Schaal — ga dieper in op de voorgestelde limieten van het project
 • Takenlijst en mijlpalen — hoe taken worden gegroepeerd en wanneer het team vragen een update te geven over de voortgang
 • Communicatiesystemen — hoe informatie zal worden uitgewisseld tussen teamleden
 • Werk en vertraging — de mensen achter het project en de nodige werkuren
 • Resultaten — materiële resultaten; het eindproduct en het succes ervan meten
 • Planning — voorgestelde termijn voor dit project
 • Budget — een raming van de kosten

 

7. Vat samen: de managementsamenvatting

Een managementsamenvatting is eenvoudigweg een samenvatting van één pagina van alles wat tot nu toe is uitgewerkt. De gemakkelijkste manier volgens Entrepreneur.com om dit te doen is een snelle samenvatting te geven van:

 • Het probleem
 • De oplossing
 • De kosten
 • Het potentiële rendement
 • Het tijdskader
 • De betrokkenen

Streef naar een gemiddelde van een zin per bovengenoemd opsommingsdeel.

 

8. Tijd om te schitteren

 • Gebruik het juiste medium — Ga je slides gebruiken? Infografieken? Of andere visuele communicatiemiddelen?
 • Stel de behoefte voorop — En benadruk deze behoefte. Maak voor jezelf duidelijk wat de grootste behoefte is. Bekijk elk deel van je case opnieuw en verwijs regelmatig naar deze behoefte.
 • Sta klaar om vragen te beantwoorden — Bereid je voor op bezwaar. Bereid mogelijke vragen voor en oefen enkele mogelijke antwoorden in, zodat je standhoudt tijdens je elevatorpitch. Hou ter referentie enkele cijfers en statistieken achter de hand.
 • Vertel een verhaal — Feiten en cijfers zijn belangrijk. Maar wat de aandacht van uw publiek op emotioneel vlak echt zal weten te trekken, is het vertellen van een verhaal. Vertel een verhaal en benadruk de behoefte in je pitch door te verwijzen naar feedback van klanten. Wanneer je de oplossing voorstelt, kan je een nieuw verhaal vertellen: een voorspelling van hoe de dingen zullen zijn eens jouw oplossing is geïmplementeerd:

Rachel bezocht onze website op zoek naar nieuwe projectbeheersoftware. Ze kwam met een open blik. Maar na 3 minuten rondsurfen op de website wist ze nog niet zeker wat ons product nu precies deed. Ze vertrok en kwam nooit meer terug.

Wat als we Rachel konden overhalen om terug te komen? Wat als we haar een beknopte video konden laten zien waarin ze exact ziet hoe onze software werkt? Ze zou langer op onze website blijven. En we zouden haar misschien kunnen terugwinnen.

 

1602, #1602

 

Het Maturity-model

Afbeelding: Het Maturity-model toont de cultuuromzetting.

Zoals wij in hoofdstuk 1 en 2 hebben kunnen zien, hebben de E-business, de Marktplaats en E-commerce activiteiten zoveel impact op de organisatie,
dat een transitie al snel het gevolg is. Het zogenoemde Maturity-model draait om die Acceptatie van de organisatiecultuur en
eventuele fase of transitie waar de organisatie zich in bevindt.

Zo kan de organisatie bijvoorbeeld al bezig zijn met E-commerce activiteiten en zich
bevinden in een experimentele fase. Wordt het bewust ingezet – en worden er doelen gesteld in bijvoorbeeld een strategisch online marketingplan dan bevindt de organisati e zich in een functionele fase.

Na de doelgerichte en strategische aanpak kan de organisatie zich (intern) transformeren.

 

Hoofdstuk 6 tools en onderdelen: De persona

Klik hier voor een gratis tool om jouw persona te maken! 

En een voorbeeld:

Anders dan doelgroepen, spreken wij in moderne marketing en e-commerce liever van een ‘persona’. De voorbeelden in deze posts staan ook in het Handboek E-commerce.

 Vraag jezelf eerst af: wat wil ik eigenlijk allemaal weten van mijn ideale klant?

Onderzoek de kenmerken (zie voorbeelden in deze post) van jouw ideale klant, gebruiker (user) of beslisser of koper (buyer).

Persona’s zijn op maat gemaakte klant- of gebruikersprofielen om de kennis over doelgroepen ‘tot leven’ te brengen binnen de organisatie. Zij geven een naam en gezicht aan de verschillende klantgroepen vanuit motieven, verlangens en doelen in het leven. Het is een zeer krachtig middel om organisaties klantgerichter te maken. Persona’s zijn als eerste toegepast in de ict, waar de behoefte ontstond om een gezicht te geven aan de vele bezoekers van websites en daarmee de gebruiksvriendelijkheid van websites te vergroten.

Betrek diverse interne afdelingen, onderzoeken en experts met één doel: de belangrijkste informatie over jouw persona achterhalen. Een valkuil van deze brainstorm is dat je jouw Persona al invult. Dat is nog niet nodig. Probeer eerst eens te achterhalen wat je aan jouw perfecte klant zou willen weten. Dat is voor deze brainstorm meer dan voldoende!

hoe-maak-je-een-persona-01

Conversiepartners.nl zegt:

Enkele bronnen die jij kunt raadplegen

 • Mensen van Sales en Operations. Zij spreken dagelijks met je klanten.
 • Je klantendatabase (CRM). Analyseer.
 • Een interview of enquete onder huidige klanten.
 • Google Analytics. Via welke zoektermen komen mensen op je website?
 • Loop de markt op, ga de stad in, naar de bioscoop of naar een beurs. Zoek jouw doelgroep en praat met hen.
 • Social media: welke vragen stellen zij online? Zoek daarbij eens naar relevante groepen.
 • Zoekwoordonderzoek. Tik een zoekwoord in Google in, en kijk naar de suggesties die Google geeft.
 • Veelverkochte boeken op Bol.com of Amazon. Welke thema’s spreken aan?

 • Demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, opleiding of woonplaats.
 • Psychosociale gegevens: wat zijn uitdagingen en doelen van jouw persona? Welke drempels en frustraties komen daarbij kijken? Wat drijft jouw persona om deze doelen na te streven?
 • Mediagedrag: welke platformen, traditionele media en sociale media gebruiken zij?
 • Gevoeligheid als beslisser: waar zijn ze nu echt gevoelig voor in de klantreis?

 

 

Hoofdstuk 6 #1601 E-commerce plannen maken #cases #voorbeelden

 

Inrichting van een concurrerende e-commerce keten en meer voorbeelden van E-commerce plannen die niet alleen de tactische E-commerce mix, maar ook de E-business omgeving meepakken in de strategie en/of transitie, zoals het model van Chaffey toont: 

 

Afbeeldingsresultaat voor chaffey e commerce strategy steps

 

Diverse voorbeelden, cases en inspiratie uit onder andere Nederland en België voor een E-commerce Strategie Plan: