Hoofdstuk 1 en 2: ‘Nederland moet OESO digitale belasting regelen’ #commerce #tax

 

Nederland moet aansluiting zoeken bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO. Dit draait om het gebied van belastingheffing in een digitaliserende economie. De  Europese voorstellen voor een digital service tax (DST) zijn niet de goede weg. Dat menen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij benadrukten hun standpunt woensdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

 

Invoering

Er wordt al langer tijd gesproken en onderhandeld over de invoering van een belasting voor omzet uit online diensten. Om te voorkomen dat straks in Europa per land verschillende regels en belastingtarieven gelden wil de Europese Commissie dat de lidstaten met een gezamenlijke oplossing komen. Intussen zijn sommige landen, waaronder Spanje en Italië, al druk bezig met het voorbereiden van een eigen belasting op digitale verkopen. Overigens is invoering van de DST al op de lange baan geschoven omdat diverse EU-lidstaten een blokkade hebben opgeworpen. Er ligt een nieuw compromisvoorstel op tafel voor de EU-ministers van Financiën, maar invoering hiervan zal niet eerder dan in 2022 plaatsvinden.

Verdeling winstbelasting centraal

De werkgeversorganisaties stellen dat winstbelasting nu vooral gebaseerd is op de fysieke aanwezigheid van bedrijven. In een digitaliserende economie kan dat betekenen dat in landen met een grote consumentenmarkt er ondanks een grote digitale aanwezigheid van bedrijven relatief weinig winstbelasting wordt afgedragen. Het internationale belastingstelsel past niet meer bij die digitalisering. De discussie moet zich daarom richten op de vraag hoe de winstbelasting wordt verdeeld over landen.

Per land

Momenteel leggen landen individueel extra omzetbelastingen opleggen aan digitale bedrijven, maar dat leidt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland tot dubbele belasting. Ook de Europese DST is volgens ondernemingsorganisaties om die reden niet de juiste oplossing. En dubbele belasting raakt alle bedrijven, aangezien de voortsnellende digitalisering alle sectoren raakt.

Landen moeten het eens worden over aanpassing van het internationale systeem. Dat betekent een verschuiving van winstbelasting naar landen met een grote thuismarkt. Kleinere landen die relatief veel hoogwaardige technologie exporteren, zoals Nederland, verliezen waarschijnlijk grondslag voor belasting, zo verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarom moet Nederland alle energie richten op consensus via de OESO, waar met 127 landen wordt gewerkt aan een duurzame oplossing. 

 

Via Telecompaper februari 2019